CRIBRUM CRIBRUM forte Methode testimonials onze kennis over ons Producten

Onder de naam CRIBRUM worden innovatieve ideeën ontwikkeld tot initiatieven en producten met duidelijk meetbare Sociaal Maatschappelijke bijdragen aan een samenleving waarin mensen zich professioneel weerbaar kunnen opstellen in het uitoefenen van hun beroep zowel individueel als collectief. Deze activiteiten behoeven enthousiaste deskundige inzet en financiering, en blijft werken volgens zakelijke principes noodzakelijk en moet CRIBRUM selectief zijn in wat wel of niet oppakt. Enerzijds is het nodig dat faciliteiten om tot productontwikkeling te komen, zo voordelig mogelijk te verkrijgen. Anderzijds moeten er ook inkomsten worden gegenereerd op puur zakelijke basis, waarbij het merendeel van de winst weer wordt geïnvesteerd in nieuwe initiatieven en verdere productontwikkeling.


Het plan is dat CRIBRUM in de toekomst bestaat uit een aantal juridische entiteiten. Daadwerkelijk operationeel is nu CRIBRUM forte met het passeren van de oprichtingsakte bij de notaris op 29 januari 2016. De tweede entiteit wordt CRIBRUM foundation i.o. dat fondsen verwerft uit schenkingen en andere externe bronnen, en verantwoord beheert om de andere CRIBRUM entiteiten, specifiek geoormerkt, te kunnen steunen.


CRIBRUM forte wordt met name de bron voor het spotten van kansen en het vertalen daarvan naar werkende oplossingen die daadwerkelijke inkomsten genereert. Dit met name ook om de handen (en de hersens) vrij te houden voor het spotten van nieuwe kansen en het concretiseren van daarbij behorende oplossingen om nieuw werk te creëren. Wij onderscheiden ons door een innovatieve op resultaten en duurzaamheid gerichte aanpak. Naast het opdoen van nieuwe kennis en ervaring, richten wij ons nadrukkelijk ook op het verhogen van inspiratie, enthousiasme en zelfvertrouwen. Deze mix biedt gemotiveerde mensen die tijdelijk niet hebben deelgenomen aan het arbeidsproces, meer kansen op de arbeidsmarkt.